پاداش سکوت چیست؟؟؟

پاداش سکوت چیست؟

پاداش سکوت چیست؟
حرفها‍ی ناگفته ا‍یست؛ درا‍ین قفس
چشمها منتظرند 
لبها خاموش‌اند 
باکلمات باز‍ی می‌کنم 
کلمات را باخشتها برهم می‌چسبانم
باز؛ آنچه که با‍ید بازگو شود ناگفته می‌ماند 
پاداش سکوت چیست!!!!!

پادش من این بود کسی رو که براش میمردم تنهام گذاشت بدون  دلیل

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
آسانا

وای چرا اینقد منو شرمنده کردی ممنون که لینکم کردی عزیزم کاش حداقل میگفتی منم لینکت میکردم[خجالت] لینکت کردم خانومی[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][بغل][بغل][بغل][بغل]

کیمیا

سیلام وبت خیلیییییییییییییییی خوشکله اگه دوس داشتی به منم سر بزن